Delmål

Minisimskola 1-2 år

Delmål
 • Sparka 1-2 m
  Kunna sparka sig fram själv ca 1-2 m i vågrätt läge, på mage eller rygg. Antingen med bassängkanten som utgångsläge, från förälder till kanten, eller på rygg med stöd av ett flythjälpmedel.
 • Rotera under vattenytan
  Barnet ska vända sig och rotera lodrätt ett halvt varv under vattnet, ex. om barnet hoppar i från kanten ska det sedan kunna vända/rotera för att ta sig tillbaka till kanten.
 • Ryggflyt med stöd
  Kunna ligga avslappnat på förälders axel och flyta på rygg.
 • Hålla fast
  Att barnet kan hålla fast, antingen i bassängkanten eller på förälderns rygg.
Gå vidare