Välj kurs

Babysim

 • Krabban - Babysim Steg 1
  Nybörjarkurs ca 3 mån - 1 år
  Krabban är steg 1 av 5 i babysim där vattenglädje och trygghet är ledorden för att skapa ett livslångt vattenäventyr. Här får ni vattenvana och veckans mysigaste stund. Ni får på ett lugnt och mysigt sätt vänja er vid vattenmiljön och hur man håller barnet bäst i vattnet. Vi kommer att öva på trygghet, balans och så småningom introducerar dyket. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.

  Gå vidare
 • Grodan - Babysim Steg 2
  ca 6 mån - 1,5 år
  Grodan är steg 2 av 5 i babysim. Nu blir dyken helt frivilliga och barnen kommer med glädje ge sig av självmant från flytmattan och bassängkanten. Vi övar på att sparka och barnen kan ta sig fram själva i vattnet. Detta gör att självförtroendet stärks och motiverar dem till vidareutveckling. Vi tränar på att barnen ska kunna balansera sin kropp i vattnet och få mer fysisk kontroll. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Fisken - Babysim Steg 3
  ca 9 mån - 1,5 år
  Fisken är steg 3 av 5 i babysim. Vi fortsätter öva på att hålla fast i t ex. bassängkanten eller i en vuxen. Vi utökar simsträckan och tränar mycket på att sparka. Vi fortsätter med självräddningsövningen för barnen, där de börjar lära sig att själva vända tillbaka till kanten efter ett dyk.  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.

  En komplett självräddning är när barnet kan: 
  • Hålla andan viljemässigt när man hamnar under vattnet. 
  • Sparka sig upp till ytan. 
  • Vända tillbaka till det håll det kom ifrån och hålla fast. T ex bassängkant, brygga. 
  Gå vidare
 • Tumlaren - Babysim Steg 4
  ca 11 mån - 2 år
  Tumlaren är steg 4 av 5 i babysim. Vi utvecklar dyket och utökar simsträckan när barnen dyker från flytmatta eller kant. Här fokuserar vi mycket på självräddningsövningar och på rotationer i vattnet, både lodrät och vågrät. I den här kursen fortsätter vi utveckla kroppskontrollen och börjar öva på att barnen ska bli mer självständiga i vattnet. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Späckhuggaren - Babysim Steg 5
  ca 1-2 år
  Späckhuggaren är steg 5 och det sista steget i babysim. Vi fortsätter att arbeta med rotationer och på att flyta. Nu är målet att barnen ska kunna göra en självräddning helt utan hjälp. Vi kommer att använda oss mer av simhjälpmedel och utökar simsträckan. Barnen har blivit lite äldre och vi övar på att de ska bli mer självständiga i övningarna och hantera kroppens balans. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Babysim Familj - Steg 1
  Nybörjarkurs ca 3 mån - 1 år
  Babysim familj är kursen för er som önskar möjligheten att båda föräldrarna är med i vattnet tillsammans med ert barn. Denna kurs erbjuds endast på Vattenkompaniet och syskon får ej följa med eller delta. I dessa grupper är det färre antal deltagare.

  Steg 1 av 5 i babysim heter Krabban och där är vattenglädje och trygghet ledorden för att skapa ett livslångt vattenäventyr. Här får ni vattenvana och veckans mysigaste stund. Ni får på ett lugnt och mysigt sätt vänja er vid vattenmiljön och hur man håller barnet bäst i vattnet. Vi kommer att öva på trygghet, balans och så småningom introducerar dyket.
  Gå vidare
 • Babysim Familj - Steg 2
  ca 6 mån-1,5 år
  Babysim familj är kursen för er som önskar möjligheten att båda föräldrarna är med i vattnet tillsammans med ert barn. Denna kurs erbjuds endast på Vattenkompaniet och syskon får ej följa med eller delta. I dessa grupper är det färre antal deltagare.

  Steg 2 av 5 i babysim heter Grodan och nu blir dyken helt frivilliga och barnen kommer med glädje ge sig av självmant från flytmattan och bassängkanten. Vi övar på att sparka och barnen kan ta sig fram själva i vattnet. Detta gör att självförtroendet stärks och motiverar dem till vidareutveckling. Vi tränar på att barnen ska kunna balansera sin kropp i vattnet och få mer fysisk kontroll. 
  Gå vidare
 • Babysim Familj - Steg 3
  ca 9 mån - 1,5 år
  Babysim Familj är kursen för er som önskar möjligheten att båda föräldrarna är med i vattnet tillsammans med ert barn. Denna kurs erbjuds endast på Vattenkompaniet och syskon får ej delta.

  Steg 3 av 5 i babysim heter Fisken och vi fortsätter öva på att hålla fast i t ex. bassängkanten eller i en vuxen. Vi utökar simsträckan och tränar mycket på att sparka. Vi fortsätter med självräddningsövningen för barnen, där de börjar lära sig att själva vända tillbaka till kanten efter ett dyk. En komplett självräddning är när barnet kan: * Hålla andan viljemässigt när man hamnar under vattnet. * Sparka sig upp till ytan. * Vända tillbaka till det håll det kom ifrån och hålla fast. T ex bassängkant, brygga.
  Gå vidare

Simskola

 • Plask & Leksimskola
  Nybörjarkurs ca 2-5 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet och i den här kursen fokuserar vi mycket på att bli vän med vattnet och kräver ingen tidigare erfarenhet. Med både sång och lek tränar vi säkerhet och vattenvana genom balans och rörelseövningar. Vi tränar på att flyta på mage och rygg, rotera från mage till rygg och att sparka oss fram i eller över vattnet. Målet är att barnet skall våga släppa taget och ge sig av själv. Som säkerhetsövning tränar vi på att hoppa från kanten för att sedan vända tillbaka och hålla oss fast. Vi övar på förtroendet mellan barn och förälder med lekar och bus. Plask & Leksimskolan går man tills man kan de fasta målen och är redo för nästa nivå.
  Gå vidare
 • Bröstsimskola
  Nybörjarkurs ca 6-9 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet. Det är vår siminstruktör som ger alla instruktioner och leder verksamheten. Föräldern är med som ett extra stöd för barnet medan instruktören går runt och hjälper alla barn i gruppen. Detta är en nybörjarkurs och ingen förkunskap krävs.
  Gå vidare
 • Minisimskola 1-2 år
  Fortsättningskurs ca 1-2 år
  Denna Minisimskola är för barn som har fyllt ca 1 år och simmat under hela småbarnstiden. Vi fortsätter öva på att vända och rotera under vattnet, ligga i vågrätt läge på mage och rygg, samt att ta sig själv från kanten till förälder. En spännande kurs med lite utmaning där vi övar på att utöka barnets individuella simsträcka under vattnet. Målet: Att kunna ta sig i och ur bassängen så självmant som möjligt och att utöka barnens individuella simsträcka. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Minisimskola 2-3 år
  Fortsättningskurs ca 2-3 år
  Denna Minisimskola är för barn som har fyllt ca 2 år och simmat under hela småbarnstiden. Vi fortsätter öva på att vända och rotera under vattnet, ligga i vågrätt läge på mage och rygg, samt att ta sig själv från kanten till förälder. En spännande kurs med lite utmaning där vi övar på att utöka barnets individuella simsträcka under vattnet. Målet: Att kunna ta sig i och ur bassängen så självmant som möjligt och att utöka barnens individuella simsträcka. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Minisimskola 2-5 år
  Fortsättningskurs ca 2-5 år
  Förkunskap: Denna Minisimskola är för barn som har fyllt 2 år och simmat under hela småbarnstiden. Vi fortsätter öva på att vända och rotera under vattnet, ligga i vågrätt läge på mage och rygg, samt att ta sig själv från kanten till förälder. En spännande kurs med lite utmaning där vi övar på att utöka barnets individuella simsträcka under vattnet. 
  Målet: Att kunna ta sig i och ur bassängen så självmant som möjligt och att utöka barnens individuella simsträcka. Barnet ska kunna sparka sig fram ca 1-2 meter under vattnet samt kunna rotera ett halvt varv, lodrätt, under vattnet. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Simlekskola
  Fortsättningskurs från ca 2,5 år
  Förkunskap: Simlekskola är en påbyggnad från Minisimskolan från ca 2,5 år och med mer teknik. Barnet behöver kunna sparka sig fram ca ett par meter under vattnet för att gå i Simlekskolan. Vi utökar simsträckan och vi tränar på andningsteknik med mer kroppskontroll i vattnet, för att till sist kunna rotera och dyka utan hjälp.
  Mål: Den motoriska utvecklingen och den förbättrade kroppshanteringen i vattnet leder till mer avancerad teknik i varje rörelse. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Crawlsimskola
  Fortsättningskurs från ca 4 år
  Förkunskap: För att gå i Crawlsimskola behöver barnet vara minst 4 år och kunna glida ett par meter med ansiktet i vattnet och även klara att flyta på rygg. Vi övar armtag och bensparkar, samt andning så vi kan utöka vår simsträcka och till sist crawla längre sträckor. I Crawlsimskolan går man till ca 6 års ålder, därefter går man över till Bröstsimskola 6-9 år. Målet: Att utveckla simtekniken och kunna crawla 5-10 meter. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare