Välj kurs

Babysim

 • Krabban - Babysim Steg 1
  ca 3 mån - 1 år
  Krabban är steg 1 av 5 i babysim där vattenglädje och trygghet är ledorden för att skapa ett livslångt vattenäventyr. Här får ni vattenvana och veckans mysigaste stund. Ni får på ett lugnt och mysigt sätt vänja er vid vattenmiljön och hur man håller barnet bäst i vattnet. Vi kommer att öva på trygghet, balans och så småningom introducerar dyket. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.

  Gå vidare
 • Grodan - Babysim Steg 2
  ca 6 mån - 1,5 år
  Grodan är steg 2 av 5 i babysim. Nu blir dyken helt frivilliga och barnen kommer med glädje ge sig av självmant från flytmattan och bassängkanten. Vi övar på att sparka och barnen kan ta sig fram själva i vattnet. Detta gör att självförtroendet stärks och motiverar dem till vidareutveckling. Vi tränar på att barnen ska kunna balansera sin kropp i vattnet och få mer fysisk kontroll. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Fisken - Babysim Steg 3
  ca 9 mån - 1,5 år
  Fisken är steg 3 av 5 i babysim. Vi fortsätter öva på att hålla fast i t ex. bassängkanten eller i en vuxen. Vi utökar simsträckan och tränar mycket på att sparka. Vi fortsätter med självräddningsövningen för barnen, där de börjar lära sig att själva vända tillbaka till kanten efter ett dyk.  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.

  En komplett självräddning är när barnet kan: 
  • Hålla andan viljemässigt när man hamnar under vattnet. 
  • Sparka sig upp till ytan. 
  • Vända tillbaka till det håll det kom ifrån och hålla fast. T ex bassängkant, brygga. 
  Gå vidare
 • Tumlaren - Babysim Steg 4
  ca 11 mån - 2 år
  Tumlaren är steg 4 av 5 i babysim. Vi utvecklar dyket och utökar simsträckan när barnen dyker från flytmatta eller kant. Här fokuserar vi mycket på självräddningsövningar och på rotationer i vattnet, både lodrät och vågrät. I den här kursen fortsätter vi utveckla kroppskontrollen och börjar öva på att barnen ska bli mer självständiga i vattnet. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Späckhuggaren - Babysim Steg 5
  ca 1-2 år
  Späckhuggaren är steg 5 och det sista steget i babysim. Vi fortsätter att arbeta med rotationer och på att flyta. Nu är målet att barnen ska kunna göra en självräddning helt utan hjälp. Vi kommer att använda oss mer av simhjälpmedel och utökar simsträckan. Barnen har blivit lite äldre och vi övar på att de ska vara självständiga i övningarna och hantera kroppens balans. I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Gå vidare
 • Babysim Familj - Steg 1
  ca 3 mån - 1 år
  Babysim Familj är kursen för er som önskar möjligheten att vara två vuxna i vattnet tillsammans med ert barn. I dessa grupper är det färre antal deltagare. Syskon får ej följa med eller delta. 

  Steg 1 av 5 i babysim heter Krabban och där är vattenglädje och trygghet ledorden för att skapa ett livslångt vattenäventyr. Här får ni vattenvana och veckans mysigaste stund. Ni får på ett lugnt och mysigt sätt vänja er vid vattenmiljön och hur man håller barnet bäst i vattnet. Vi kommer att öva på trygghet, balans och så småningom introducerar dyket. 
  Gå vidare
 • Babysim Familj - Steg 2
  ca 6 mån-1,5 år
  Babysim Familj är kursen för er som önskar möjligheten att vara två vuxna i vattnet tillsammans med ert barn. I dessa grupper är det färre antal deltagare. Syskon får ej följa med eller delta. 

  Steg 2 av 5 i babysim heter Grodan och nu blir dyken helt frivilliga och barnen kommer med glädje ge sig av självmant från flytmattan och bassängkanten. Vi övar på att sparka och barnen kan ta sig fram själva i vattnet. Detta gör att självförtroendet stärks och motiverar dem till vidareutveckling. Vi tränar på att barnen ska kunna balansera sin kropp i vattnet och få mer fysisk kontroll 
  Gå vidare

Simskola

 • Plask & Leksimskola
  Nybörjarkurs ca 2-5 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet. Plask & Leksimskola kräver ingen tidigare erfarenhet och är den perfekta kursen för dig som behöver bli vän med vattnet för att våga doppa huvudet. Allt sker på ett lekfullt sätt för att skapa vattenglädje. Vi övar bland annat på att bubbla, flyta på rygg, sparka samt hålla fast då det är viktiga delar för att bli bekväm i vattnet och kunna rädda sig själv.
   
  Mål: Att barnet skall tycka att det är roligt med vatten, kunna bubbla och till slut våga släppa taget och doppa huvudet utan att hålla för näsan. Som säkerhetsövning tränar vi på att hoppa från kanten för att sedan vända tillbaka och hålla oss fast. Vi övar på förtroendet mellan barn och förälder med lekar och bus. Plask & Leksimskola går man tills man klarat de fasta målen och är redo för nästa nivå. 

  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare
 • Bröstsimskola
  Nybörjarkurs 6-9 år
  I alla våra simskolegrupper är alltid en förälder med barnet i vattnet. Det är vår siminstruktör som ger alla instruktioner och leder kursen. Föräldern gör övningen med barnet och är med som ett extra stöd medan instruktören går runt och hjälper barnen i gruppen. Tillsammans med dig som vuxen får de en trygg och rolig start i ett vattenäventyr som varar livet ut. Vi lär oss bröstsimstekniken med arm- och bentag samt andning. Det är en nybörjarkurs och barnet behöver inte ha någon förkunskap. Allt sker på barnets villkor.
   
  Mål: Vi övar arm- och bentag, samt andning så vi kan utöka vår simsträcka. Målet är att utveckla simtekniken och kunna simma 5-10 meter.


  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare
 • Bröstsimskola - Intensivkurs i maj/juni
  Nybörjarkurs 6-9 år
  Intensivkursen pågår 4-6 veckor och man simmar 1-2 ggr/vecka.

  I alla våra simskolegrupper är alltid en förälder med barnet i vattnet. Det är vår siminstruktör som ger alla instruktioner och leder kursen. Föräldern gör övningen med barnet och är med som ett extra stöd medan instruktören går runt och hjälper barnen i gruppen. Tillsammans med dig som vuxen får de en trygg och rolig start i ett vattenäventyr som varar livet ut. Vi lär oss bröstsimstekniken med arm- och bentag samt andning. Det är en nybörjarkurs och barnet behöver inte ha någon förkunskap. Allt sker på barnets villkor.
   
  Mål: Vi övar arm- och bentag, samt andning så vi kan utöka vår simsträcka. Målet är att utveckla simtekniken och kunna simma 5-10 meter.

  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare
 • Minisimskola 1-2 år
  Fortsättningskurs ca 1-2 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Förkunskap: Denna Minisimskola är för barn som är 1,5-3 år gamla och som har simmat under hela småbarnstiden. Vi fortsätter öva på att vända och rotera under vattnet, ligga och flyta på rygg, samt att ta sig själv från kanten till förälder. En spännande kurs med lite utmaning där vi övar på att utöka barnets individuella simsträcka under vattnet.
  Mål: Barnet ska kunna sparka sig fram ca 1-2 meter under vattnet samt kunna rotera ett halvt varv, lodrätt, under vattnet. Barnet ska kunna hålla fast i t ex bassängkanten eller föräldern samt att kunna ligga avslappnat på rygg med stöd av föräldern. Minisimskola går man tills man klarat de fasta målen och är redo för nästa nivå. 

  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare
 • Minisimskola 2-3 år
  Fortsättningskurs ca 2-3 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Förkunskap: Denna Minisimskola är för barn ca 2-3 år gamla och som har simmat under hela småbarnstiden. Vi fortsätter öva på att vända och rotera under vattnet, ligga och flyta på rygg, samt att ta sig själv från kanten till förälder. En spännande kurs med lite utmaning där vi övar på att utöka barnets individuella simsträcka under vattnet.
  Mål: Barnet ska kunna sparka sig fram ca 1-2 meter under vattnet samt kunna rotera ett halvt varv, lodrätt, under vattnet. Barnet ska kunna hålla fast i t ex bassängkanten eller föräldern samt att kunna ligga avslappnat på rygg med stöd av föräldern. Minisimskolan går man tills man klarat de fasta målen och är redo för nästa nivå. 

  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare
 • Minisimskola 2-5 år
  Fortsättningskurs ca 2-5 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Förkunskap: Denna Minisimskola är för barn som har fyllt 2 år och simmat under hela småbarnstiden eller har vattenvana och klarar av att doppa huvudet. Vi fortsätter öva på att vända och rotera under vattnet, ligga och flyta på rygg, samt att ta sig själv från kanten till förälder. En spännande kurs med lite utmaning där vi övar på att utöka barnets individuella simsträcka under vattnet.
  Mål: Barnet ska kunna sparka sig fram ca 1-2 meter under vattnet samt kunna rotera ett halvt varv, lodrätt, under vattnet. Barnet ska kunna hålla fast i t ex bassängkanten eller föräldern samt att kunna ligga avslappnat på rygg med stöd av föräldern.

  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare
 • Simlekskola
  Fortsättningskurs från ca 2,5 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Förkunskap:
  Simlekskola är en påbyggnad från Minisimskola. Kursen är för barn från ca 2,5 års ålder och barnet behöver kunna sparka sig fram ca 1-2 meter under vattnet för att gå i Simlekskola. Barnet ska ha viss kroppskontroll i vattnet och t ex kunna rotera lodrätt.
  Mål: Vi drar nytta av den motoriska utvecklingen, som gör det möjligt för barnet att kunna lära sig rotera och dyka utan hjälp. Här jobbar vi mot att barnet ska kunna sparka sig fram 2-3m i vattnet, behärska självräddningen på egen hand samt flyta på rygg avslappnat. I Simlekskola är det vanligt att ni stannar flera kursomgångar tills målen med kursen är uppfyllda. Nästa kurs heter Crawlsimskola och för att gå den kursen ska barnet även vara 4 år och vilja lära sig tekniken för crawlsimmet. 

  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare
 • Crawlsimskola
  Fortsättningskurs från 4 år
  I våra simskolekurser är alltid en förälder per barn med i vattnet.
  Förkunskap: För att gå i Crawlsimskola behöver barnet vara minst 4 år och kunna sparka sig fram 2-3 meter under vattnet. Barnet ska kunna sitta på kanten för att sedan skjuta sig ut och glida ett par meter med ansiktet i vattnet. Barnet behöver vara avslappnad i vattnet och även klara att flyta på rygg med endast lite hjälp från föräldern.
  Mål: Vi övar armtag och bensparkar, samt andning så vi kan utöka vår simsträcka. Målet är att utveckla simtekniken och kunna crawla 5-10 meter. I Crawlsimskolan går man till ca 6 års ålder, därefter kan man gå över till Bröstsimskola 6-9 år.

  Delmål
  Läs mer
  Gå vidare